از ساختمان گمرک اهواز در ساحل کارون صیانت شود

ساختمان گمرک اهواز از جمله بناهای تاریخی اهواز و اولیه این کلان شهر محسوب می شود که به شماره ۱۱۹۶۴ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. با توجه به اینکه استاندار خوزستان از حصول توافقاتی با مسئولین گمرک برای تخلیه گمرک خبر داده است انتظار می رود اهمیت چنین بنایی که در محوطه گمرک واقع شده است مدنظر قرار گیرد.

این مکان که در منطقه امانیه و در کنار ساحل رودخانه کارون واقع شده و می تواند مکانی مناسب برای اجرای طرح های فرهنگی و تفریحی برای شهرستان اهواز باشد. استاندار خوزستان اظهار داشته است که پس از تخلیه این گمرک، این مکان در اختیار شهرداری اهواز قرار می گیرد تا برای اجرای برخی طرح های مناسب و اختصاص آن به برخی اماکن اقداماتی انجام دهد.

با توجه به اینکه به شهرهایی که در کنار رودخانه قرار می گیرند «شهررود» گفته می شود، ۳۴ شهررود در استان خوزستان وجود دارد که برای ساماندهی سواحل آن و تعیین حریم بستر قانونی و مصوب تلاش های فراوانی صورت گرفته است.

با وجود اینکه در برخی شهرهای استان حریم بستر کوچک تر شد ولی در اهواز ۲۵۸ هکتار به حریم بستر افزوده شود تا تبدیل به اماکن رفاهی و تفریحی شود.

شهر: 
دسته بندی: