انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان سه ساله شد

انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان پس از سه سال تلاش و کوشش شبانه روزی در پاسداری و شکوفایی فرهنگ ایران زمین پای به چهارمین سال زندگانی خود گذاشت.

در این مدت چالش‌ها و افت و خیزهای فراوانی پیش روی دوستداران میراث فرهنگی خوزستان قرار گرفت که در بسیاری موارد با هوشیاری، پیش از آنکه دیرتر از دیر شود جلوی نابودی آثار فرهنگی این مرز و بوم گرفته شد، همانند ساخت دبیرستان، هتل، پارکینگ طبقاتی، ووو در حریم باستانی شهر شوش، تخریب خانه‌های تاریخی در شهرهای گوناگون، دستبرد قاچاقچیان به تپه‌ها و اماکن تاریخی کاوش نشده، ووو؛ در تمام این موارد انجمن تاریانا با کمک بسیاری از دیگر دلسوزان این خاک بهتر از زر تلاش نمود تا فرهنگ ایران زمین دور از گزند دستان نه چندان کم توان نابخردان و اسکندران روزگار، پابرجا بماند. هرچند که در بسیاری موارد نیز اینگونه نشد، که جای افسوس و اندوه فراوان دارد.

انجمن تاریانا در این سه سال با تهیه بیش از ۱۰۰۰ خبر، گزارش، و عکس، فرستادن بیش از ۱۲۰۰ نامه به مسئولان ذیربط استانی و کشوری، برگزاری چندین همایش توانست الفبای پاسداری از تاریخ و فرهنگ را دگرگون کند به گونه ای که بسیاری از دیگر انجمن‌های مردم نهاد فرهنگی نیز با الگوبرداری از شیوه کاری تاریانا به این میدان وارد شده و سبب دستاوردهایی ستودنی بوده اند.

دست کم در استان خوزستان، پیش از تاریانا، با میراث فرهنگی چنان رفتار می‌شد گویی باد آورده ای است که باید به باد سپرده شود، برای آینده آن چنان برنامه‌ریزی می‌شد که گویی با سنگ-کاغذ-قیچی تصمیمات گرفته شده است، چنان در خاموشی به آن چنگ می‌انداختند گویی گرگی بره ای را تنها یافته است، ووو ولی پس از تاریانا، بره‌ها ببر شدند، کاغذها بر سنگ و قیچی چیره شدند، و بادها کمتر و کمتر وزیدند.

اکنون، چهارمین سال را با این امید آغاز می‌کنیم که تاریانا بیش از پیش تاریانا باشد.


۱۵ تیر ۱۳۸۹
انجمن دوستدران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان


 

دسته بندی: