برنامه‌ای برای حفاظت از آثار تاریخی در میراث فرهنگی استان وجود ندارد

آلودگی فراوان در آسیاب های تاریخی شوشترخبرگزاری فارس - سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان موسوم به تاریانا گفت: هیچ برنامه مدون و کارشناسی شده‌ای برای حراست و حفاظت از آثار تاریخی در سازمان میراث فرهنگی استان وجود ندارد.

مجتبی گهستونی امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در شوشتر اظهار داشت: میراث فرهنگی در استان خوزستان برای حفاظت از میراث فرهنگی هیچ اقدامی انجام نداده است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: مصداق این ادعا، نبود گارد حفاظت از آثار تاریخی در شهر‌های پر ابنیه مانند شوشتر است که فقدان این گارد حفاظت در کنار آثار باستانی باعث شده که مغرضان به میراث فرهنگی روی پل شادروان تبلیغات بنویسند.

گهستونی گفت: فقدان برنامه درازمدت برای حفاظت و حراست از این آثار و برنامه کاری برای بازسازی و ناتوانی در جذب اعتبارات ملی برای این امور باعث ویرانی روز به روز این آثار در شهر‌های باستانی شده است.

سخنگوی تاریانا افزود: میراث فرهنگی باید در جهت حفاظت از آثار خود تلاش کند و ناتوانی در جذب بودجه‌های ملی در جهت بازسازی آثار تاریخی در خوزستان و خصوصا شوشتر باعث شده که تونل بلیتی به یکباره ویران شود و یا دیوار آبشار شوشتر در آستانه ویرانی قرار گیرد.
دسته بندی: