تخریب منازل مسکونی راه آهن اهواز کنار رود کارون

مجتبی گهستونی: یک ماهی است که عملیات اجرایی برای ساخت یک بنای ۵ طبقه در منطقه امانیه اهواز بین دو اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی آغاز شده است. با توجه به اینکه تاکنون مراحل تعیین عرصه و حریم دو بنای منازل مسکونی راه آهن(باشگاه راه آهن) و دانشکده ادبیات انجام نشده است بیم آن می رود که گودبرداری های انجام شده در جنب منازل مسکونی راه آهن(باشگاه راه آهن)، مخاطراتی از جمله تخریب کامل آن را به همراه داشته باشد. این در حالی است بیل های میکانیکی آسیب های جزیی به بنای منازل مسکونی راه آهن(باشگاه راه آهن) وارد کرده اند و یگان میراث فرهنگی خوزستان و اداره کل راه آهن جنوب نیز در محل حاضر شده و هشدارهای لازم را در این باره داده اند.

دوسال گذشته در همین مکانی که قرار است یک بنای ۵ طبقه ساخته شود یکی دیگر از بناهای قدیمی اهواز که البته در فهرست آثار ملی ثبت نشده بود تخریب شد تا پس از دیوار چینی اینبار شاهد تخریب آن دیوار بوده تا اکنون شاهد ساخت یک بنای دیگر در آن مکان باشیم.

اگرچه ساخت بنای جدید در کنار آثار تاریخی هیچ اشکالی ندارد اما به پیروی از ظوابط میراث فرهنگی که در قانون پیش بینی شده است نیاز دارد. همچنین در آینده نزدیک،تهدیدی دیگر برای دو بنای منازل مسکونی راه آهن(باشگاه راه آهن) و دانشکده ادبیات، دوستداران میراث فرهنگی خوزستان را نگران می کند و آن هم عبور مترو با گذشتن از رودخانه و همچنین عبور از وسط این دو اثر تاریخی است که ممکن است گودبرداری ها و لرزش های مدام باعث ایجاد آسیب هایی به آثار فرهنگی بزند که این دغدغه نیز با مدیر عامل قطار شهری اهواز درمیان گذاشته شده است. دوازه سال پیش یعنی در بهمن ماه ۱۳۷۸ ریاست وقت سازمان میراث فرهنگی کشور طی نامه ای به استاندار وقت خوزستان از ثبت ملی بنایی با عنوان منازل مسکونی راه آهن به شماره ۲۵۸۷در اهواز خبر داد.

ریاست وقت سازمان میراث فرهنگی کشور در این نامه متذکر شد که در اجرای بند (ج) ماده واحده قانون تشکیل سازمان و بند ۶ ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی اثر تاریخی منازل مسکونی راه آهن واقهد در جوار رودخانه پل نادری اهواز پس از طی مراحل و تشریفات قانونی لازم در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۷۸ به شماره ۲۵۸۷در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است و از تاریخ ثبت در حفاظت این سازمان بوده و هرگونه دخل و تصرف در اثر مذکور برابر ماده ۵۵۸ تا ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی جرم محسوب و مرتکب مجازات های قانونی می شود.

با ابلاغ نامه مورد نظر به اداره کل وقت میراث فرهنگی خوزستان، رونوشت آن مثل بسیاری از پرونده های ثبتی به ۲۰ مرجع استانی و ملی ارسال شد تا در جریان موضوع قرار گیرند.

تا ۱۵ سال پیش در منازل سازمانی راه آهن که در ذهن مردم به عنوان باشگاه راه آهن معروف است زندگی جاری بوده است اما در زمان ثبت اثر، بنای مورد نظر که در اختیار اداره کل راه آهن جنوب قرار دارد خالی از سکنه بوده و از یک دهه پیش به دلیل عدم مراقبت و استفاده رو به تخریب جزئی می رود. مکاتبات و پیگیری دوستداران میراث فرهنگی برای مرمت و در نهایت تعیین حریم اثر که در مجاورت خود بنای تاریخی دانشکده ادبیات را دارد در پیچ و خم ادارات ماند.

با توجه به اینکه در منطقه امانیه نزدیکی منازل سازمانی راه آهن واقع در کنار پل نادری، بناهای ارزشمند و ثبت شده در فهرست آثار ملی مثل دانشکده ادبیات(به شماره ۲۴۹۷) ، ساختمان گمرک(به شماره ۱۱۹۶۴)، منازل بانک ملی(به شماره ۱۴۷۱۲تا ۱۴)، ساختمان فرمانداری (به شماره ۱۵۸۶۹)، هشت بنگله ها(به شماره ۲۵۷۵) و پل سفید(به شماره ۲۴۹۳) قرار دارد و تشکیل یک مجموعه فرهنگی – تاریخی داده اند ضرورت دارد تا نقشه تعیین و حریم بناهای مذکور تهیه شده تا در صورت ساخت هر بنای دیگری از ظوابط قانونی آن بنا تبعیت شود. واقعیت امر این است که شهرستان اهواز با برخورداری از ۳۵ اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی و همچنین دهها تپه باستانی و و بنای تاریخی ثبت نشده فاقد اداره میراث فرهنگی شهرستان است و همیمن موضوع باعث گردیده تا بناهای تاریخی و فرهنگی اهواز یکی پس از دیگری با تخریب و تعرض مواجه شوند.

شهر: 
دسته بندی: