در رامهرمز چه خبر است؟

از رامهرمز خبر می رسد که مجوز لایه نگاری در محوطه های باستانی سرتلی و تل برمی توسط گروهی که خانم نیاکان سرپرست آن است صادر شده است. این لایه نگاری در محوطه ای صورت می گیرد که بارها مورد تعرض قرار گرفته و ساخت و سازهای بوجود آمده بزرگ ترین تهدید آن محسوب می شود.

ماهانه اخبار نگران کننده فراوانی از رامهرمز به دستمان می رسد و این در حالی است که اداره کل میراث فرهنگی خوزستان مدعی است که با انجام پایش هایی، حفاری های غیر مجاز و تعرض های انجام شده را زیر نظر دارد.

اما نگرانی دیگر در اینباره به عدم ارسال گزارش های بسیاری از تخریب ها و تعرض ها به مرکز استان و سپس فرماندهی یگان حفاظت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی کشور مربوط می شود و این موضوع باعث می شود تا بر روی این تخریب ها و تعرض ها سرپوش گذاشته شود.

از سوی دیگر خبر می رسد که مجوز بررسی شناسایی باستان شناسی دشت رامهرمز به منظور شناسایی محوطه های تاریخی این شهرستان صادر شده است. اگر چه این گونه بررسی شناسایی ها مورد نیاز است اما انتظار می رود که به مقوله تعیین حریم، حفاظت، مرمت و کاوش های باستان شناسی هم توجه کافی صورت بگیرد.

پس از پیگیری های فراوان در نهایت پایگاه دو محوطه ارجان بهبهان و جوبجی رامهرمز در هم ادغام و تشکیل یک پایگاه مشترک داده شد. در همین خصوص در عمارت صمیمی اتاقی در نطر گرفته شده و به نام پایگاه جوبجی نام گذاری گردید.

محوطه جوبجی از جمله مکان هایی است که با وجود تعیین عرصه و حریم هم اکنون نیاز به نجات بخشی کامل، لایه نگاری، حفاری باستان شناسی و در نهایت به حفاظت نیاز دارد.

شهر: 
دسته بندی: