محوطه های تاریخی باغملک نبش قبر می شوند

 اخبار تصویری تشریحی دریافتی از شهرستان باغملک که در نهایت منجر به بازدید بخش عمده یی از آنها شد حاکی از آن است که حفاری ها و تعرض های مختلفی از سوی بعضی افراد و دستگاهها به مناطق تاریخی صورت گرفته است. تخریب ها و بی توجهی ها به قدری است که این موضوع اعتراض و نگرانی دوستداران میراث فرهنگی را به همراه داشته و از مسئولین میراث فرهنگی خوزستان درخواست دارند که به این مهم رسیدگی شود.

به گفته دوستداران میراث فرهنگی، باغملک شهری است که در این یک دهه اخیر فقط چهار اثر از مجموعه پنج اثر در فهرست ملی ثبت شده اند. این در حالی است که تا کنون هیچ بررسی شناسی، تعیین حریم و کاوش دیگری در محوطه ها و بناهای تاریخی شهرستان صورت نگرفته است.

پرسش اصلی دوستداران میراث فرهنگی خوزستان این است که چرا یگان حفاظت ادراه کل میراث فرهنگی خوزستان با وجود این حجم آثار تاریخی موجود در شهرستان گزارش های دریافتی را به یگان حفاظت کشور ارسال نمی نماید تا در نهایت با اختصاص دادن امکانات خودرویی ، سلاح گرم و سرد و نیروی انسانی بخشی از مشکلات بر طرف گردد. اداره باغملک با ۶ نفر نیروی یگان حفاظت که عمدتا به کار اداری مشغول هستند، تنها با دار بودن یک موتور سیکلت چگونه می توانند از آثار و بناهای تاریخی کل شهرستان حفاظت کنند.

برای اطلاع از شدت تخریب ها وبی توجهی ها راهی شهرستان باغملک شدم و از نزدیک با بخشی مشکلات ایجاد شده برخورد نمودم که از جمله این تعرض ها مربوط می شود به تعرض گسترده کشاورزان به سرای ارغوانی، به گونه یی که لشکر اسکندر به تازگی به آنجا حمله کرده و بنا را به آتش کشیده است. کشت تمام اراضی اطراف بنا که حتی به اتاق ها و حیاط هم سرایت کرده است به قدری نگران کننده است که تا کنون کمتر اثر ثبت شده یی آن را به خود دیده است.

حفاری غیر مجاز در کوشک دالخونی به عمق ۲متر طول و ۱متر عرض که حفاران غیر مجاز به دنبال پیدا کردن اشیاء تاریخی بودند. حفاری دیگر مربوط می شود به حفاری غیر مجاز در کوشک دالخونی به عمق ۲متر طول که  حفاری در داخل اتاق کوشک صورت گرفته است. لازم به ذکر می باشد که اتاق کوشک در ابعاد ۵متر در۳۸۰سانتی متر است و مصالح آن از گچ وسنگ می باشد و هنوز بعد از گذشت سالیان سال پا بر جا مانده است.

اثار و بنای کوشک دالخونی از دوره ساسانی تا اسلامی بوده و این بنا ی تاریخی در دشت واقع شده و جنبه کاربری آن برای امنیت بین راهی کاروان ها بوده است و حکم پاسگاه بین راهی داشته است. دیوار کشی و کندن پی در حریم شماره ۱تپه امام زاده شاه رود بند در سایت باستانی منجنیق که شخصی اقدام به دیوارکشی کرده و قصد دارد تپه های کوچک اطراف امام زاده را تسطیح و از بین ببرد.

ایجاد جاده در سایت باستانی منجنیق توسط مسکن مهر  از دیگر تعرض هایی است که در باغملک مشاهده شده است. در این مورد مسکن مهر با دستگاه مکانیکی لودرجاده ای را طرح ریزی کرده و قصد دارند جاده را به صورت عمقی بشکافند با توجه به وجود قبرستان کنده کاری شده قدیمی در نزدیکی جاده مورد نظر احتمال اسیب رساندن به این اثار وجود دارد. 
حفاری غیر مجاز در سایت باستانی اربه که این حفاری به عمق ۱مترو ۲۰ سانتی متر و طول ۱مترو ۶۰سانتی متر و عرض ۱مترو ۷۰سانتی متر که توسط حفاران غیر مجاز صورت گرفته است. با توجه بیرون امدن سفالهای دوره ساسانی و اسلامی از این حفاری می توان گفت که حفاران غیر مجاز بدنبال اشیاء تاریخی بودند .

حفاری و تخریب اثار تاریخی در سایت باستانی اربه به طول ۱۴ متر و عرض ۴ متر و ارتفاع ۱ متر و ۴۰ سانتی متر که کلیه سنگ و گچ و خاک ناشی از حفاری را  به محلی در همان نزدیکی انتقال داده اند.  با توجه به مشاهده عینی و وجود دیوارهای قدیمی و سفالهای پراکنده اعم از بدنه و دسته و کف و غیره می توان گفت اثر تخریب شده مربوط به دوره ساسانی تا اسلامی می باشد این تخریب در باغ صوفی اتفاق افتاده است و گزارشی در این خصوص به استان داده نشد.

حفاری غیر مجاز در سایت باستانی اربه به عمق ۱متر و ۶۰سانتی متر و طول ۱متر و ۷۰سانتی متر و عرض ۱متر و ۵۰ سانتی متر مر بوط به زمستان سال ۸۸ می باشد و گزارش این حفاری به استان ارسال نشده با توجه به مشاهدات عینی و وجود اثار گچ و سنگ و سفالهای پراکنده در این حفاری می توان گفت حفاران به دنبال پیدا کردن اشیاء تاریخی بودند.
حفاری غیر مجاز در تپه باستانی تل سبز باغملک به عمق تقریبا ۱۲متر وطول ۱مترو ۸۰سانتی متر و عرض ۱مترو ۴۰ سانتی متر این حفاری مربوط به زمستان سال ۸۸می باشد و هنوز حفاران غیر مجاز به کار خود ادامه می دهند که با توجه به وجود سفال و استخوان انسان در عمق ۱۲متری به نظر می رسد این تپه دارای اهمیت زیادی می باشد.

تخریب در حریم شماره ۱اثر ثبتی قلعه ارغوانی از دیگر نگرانی های دوستداران میراث فرهنگی باغملک است که حدود چند  ماه پیش شخصی با دستگاه مکانیکی لودر اقدام به خاک برداری و تخریب در حریم اصلی قلعه ارغوانی کرده است.

 

مجتبی گهستونی

شهر: 
دسته بندی: