مسئولین میراث فرهنگی شهرستان باغملک را دریابند

شهرستان باغملک با برخورداری از محوطه ها تاریخی و طبیعی و تپه های باستانی متعدد تنها دارای ۵ اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی است.

بررسی شناسایی و روند کُند ثبت آثار و محوطه های تاریخی، ضعف در مرمت و حفظ و احیاء، نبود پژوهش های مردم شناسی، عدم تعیین عرصه و حریم، گسترش حفاری های غیر مجاز در گستره وسیع این شهرستان که به دلایل حفاظتی نمی توان از آنها نام ببریم، کمبود نیروی انسانی یگان حفاظت و کارشناس، نبود تجهیزات کافی در اداره میراث فرهنگی شهرستان باغملک شرایط ناخوشایندی را ایجاد نموده است.

با توجه به برخورداری این شهرستان از بیشترین مناطق گردشگری و در مسیر بودن جاده اهواز به استان چهارمحال بختیاری و اصفهان، از سازمان میراث فرهنگی کشور انتظار می رود که نگاه ویژه ای به اداره میراث فرهنگی شهرستان باغملک داشته باشد.

کوشک دالخونی، سرای ارغوانی، قلعه تل، محوطه باستانی منجنیق، نقش برجسته های رودنو از جمله بناهای مهم تاریخی این شهر محسوب می شوند.

شهر: 
دسته بندی: