معرفی توانمندی های استان خوزستان در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی

در هفته نخست تیرماه بخشی از توانمندی های استان خوزستان در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی در جلسات هفتگی انجمن صنفی راهنمایان گردشگری تهران با عنوان مورد بررسی قرار می گیرد.

معرفی موسیقی مقامی – نواحی خوزستان و شهر بهبهان توسط امیر منصور صفوت، معرفی تصویری و تشریحی ناشناخته های تاریخی و طبیعی خوزستان توسط مجتبی گهستونی و معرفی تشریحی و تصویری مضیف (نشیمنگاه مردمان عرب ساکن در کنار تالاب ها) و صنایع دستی جنوب غربی خوزستان علی حیدری از محورهای این برنامه خواهد بود.

این همایش روز هفتم تیرماه ساعت ۱۷ در مرکز توسعه زندگی شهرداری تهران، خیابان مطهری- خیابان اکبری، خیابان زینالی کوچه پاکزاد برگزار می گردد.

دسته بندی: