کوچ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی، و گردشگری خوزستان به اثر ملی ساختمان شیرخوارگاه

سرانجام اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خوزستان از ساختمان اجاره ای خود به ساختمان ثبت شده قدیمی جهادکشاورزی (شیرخوارگاه) در حال انتقال است.

ساختمان قدیمی جهاد کشاورزی که در خیابان امام خمینی شرقی استقرار دارد تا اوایل سال جاری سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بود که با انتقال این سازمان به بلوار گلستان بین ۵ نهاد از جمله اداره کل میراث فرهنگی خوزستان تقسیم شد تا با هزینه ای تعمیراتی که گفته می شود ۵۰۰ میلیون تومان بوده است بخش هایی از این ساختمان را برای اداره کل خود تجهیز کند.

اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خوزستان از زمان تشکیل خود تاکنون همواره در ساختمان های اجاره ای اسکان داشته است که با پلمپ شدن این اداره در آذرماه ۱۳۸۷ مجبور شد به برج پاسداران در نزدیکی فلکه فرودگاه منتقل شود تا با کرایه ای بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان در ماه به فعالیت خود ادامه دهد. بر اساس محاسبات انجام شده، این اداره کل از زمان انتقال به این ساختمان تاکنون بیش از یک میلیاردتومان هزینه اجاره پرداخت کرده است. این درحالی است که هزینه های تعمیر و نگهداری در مبلغ عنوان شده لحاظ نشده است.

حال که اداره کل میراث فرهنگی خوزستان به ساختمانی منتقل می شود که هم ثبت ملی است و هم به این اداره کل واگذار گردیده و قرار نیست از این پس اجاره های سنگین برای آن پرداخت نماید بتواند در بخش حفاظت، مرمت و پژوهش اقدامات موثر دیگری انجام دهد.

شهر: 
دسته بندی: