گردهمایی نمایندگان تشکل‌های میراث فرهنگی سراسر کشور در تهران

نمایندگان تشکل های میراث فرهنگی سراسر کشور ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ در کاخ گلستان گرد هم می آیند. معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور به مناسبت هفته میراث فرهنگی امسال و با نامگذاری روز ۳۱ اردی بهشت ماه ۱۳۹۰ به عنوان روز میراث فرهنگی و مشارکت های مردمی، همایشی را با حضور نمایندگان تشکل های غیردولتی فعال در زمینه میراث فرهنگی و طبیعی و میراث معنوی در کاخ گلستان در روز ۳۱ اردیبهشت برگزار می کند.

برنامه‌های این همایش عبارتند از سخنرانی مهندس علویان صدر معاون میراث فرهنگی سازمان میراث برای تبیین راه های همکاری معاونت میراث با تشکل های غیردولتی سخنرانی رییس سازمان میراث فرهنگی کشور جلسه پرسش و پاسخ با مدیر کل های معاونت میراث فرهنگی سخنرانی در زمینه نقش تشکل های غیردولتی در حفظ وحدت ملی همچنین در صبح روز ۱ خرداد ماه نیز کارگاهی با موضوع روش های ثبت ملی میراث معنوی برای نمایندگان تشکل ها برگزار می گردد.

نمایندگان تشکل های غیردولتی جهت شرکت در این برنامه میتوانند فرم پیوست را تکمیل کرده و به شماره ۰۷۱۱۲۳۳۷۸۳۸ فکس کرده و یا به amintabatabaee [at] yahoo.com بفرستید.

دسته بندی: