۵ میراث فرهنگی از استان خوزستان به آثار ملی کشور افزوده شدند

در دومین روز از همایش ثبت آثار ملی کشور که در استان البرز بر پا است شماری از آثار و محوطه‌های تاریخی خوزستان ثبت ملی شدند.

در این میان متولیان میراث‌فرهنگی در استان خوزستان توانستند ۵ اثر را به ثبت ملی برسانند. این آثار متشکل از: سنگ نگاره «چوزه» از دوره ایلیمایی‌ در شهرستان لالی به ثبت مشروط رسید. «گرمابه جنت» در شهر اهواز نیز متعلق به دوره پهلوی اول با ۳۷۵ متر مربع به عنوان نخستین گرمابه شهر اهواز ثبت شد. ویژگی شاخص این اثر استحمام و غسل شهدا و رزمندگان ۸ سال جنگ تحمیلی بوده است.

همچنین «حسینیه شیخ» در شهرستان شوشتر موسوم به شیخ شوشتری تحت ‌عنوان قدیمی‌ترین حسینیه استان خوزستان به فهرست آثار ملی افزوده شد. این حسینیه محل مبارزات سیاسی مشروط در منطقه جنوب غرب کشور به ‌شمار می‌رود و بخشی از آن به موزه افتخارات خاندان شوشتری اختصاص داده شده است.

براساس گمانه‌زنی‌های صورت گرفته محوطه تاریخی «مراونه» در اهواز به فهرست آثار ملی رسید. «تل رضوان» رامشیر متعلق به دوره اشکانی با ۷۸ هکتار از دیگر آثاری بود که به ثبت رسید.

فردا نیز ۴ پرونده میراث معنوی خوزستان مطرح خواهند شد.

دسته بندی: