درخواست انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا از استاندار خوزستان

جناب آقای دکتر مقتدایی
استاندار محترم و محبوب خوزستان
با سلام
احتراماً همانگونه که مستحضرید استان خوزستان با دو اثر جهانی چغازنبیل و سازه های آبی تاریخی شوشتر و ثبت قریب الوقوع محوطه باستانی شوش در فهرست میراث جهانی، نخستین استان کشور خواهد بود که با دارا بودن 3 اثر جهانی به جایگاه و منزلت خاص و بی نظیری در جغرافیای فرهنگی منطقه و بین الملل دست خواهد یافت.

وجود سه اثر جهانی در خوزستان لزوما تعهداتی در سطح ملی و بین المللی برای دولت به وجود می آورد که اجرای آن تعهدات همیاری و همکاری کلیه دستگاههای ذیربط، متولی و بالاخص استانداری محترم خوزستان به عنوان بالاترین مرجع دولتی در استان را طلب می نماید.

لذا با عنایت به موارد فوق کلیه امضاکنندگان این عریضه از آن والا مقام که حسن نظرتان نسبت به حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی بر همگان ثابت شده است، تقاضا داریم موارد ذیل را بذل عنایت بفرمایید:
1-  ایجاد ردیف بودجه خاص و اختصاص اعتبارات استانی برای حفاظت و صیانت از 3 اثر جهانی در خوزستان جهت انجام تمام و کمال در قبال مواریث بشری.
2-   ابطال و لغو کلیه فعالیت های متعرضانه اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده عرصه و حریم آثار جهانی خوزستان.
3-   خروج کلیه دستگاههای دولتی از محدوده عرصه و حریم آثار جهانی خوزستان.

با احترام فراوان، 
انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان

شهر: 
دسته بندی: