در پی کشف اتفاقی سر تندیس یک مرد باستانی، سازمان بازرسی دستور پیگیری داد

آنچه که بر اثر برخورد بیل میکانیکی در محوطه تاریخی کلگه زرین مسجدسیلمان باعث کشف آن شد سر یک تندیس است.

سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان با اعلام این مطلب گفت: نجات بخشی محوطه برای بیرون آوردن مابقی تندیس این مرد باستانی باید با مجوز پژوهشکده باستان شناسی کشور باشد.

مجتبی گهستونی افزود: بر اساس اطلاعات دریافتی ظاهرا اشیایی دیگر هم در کنار سر تندیس پیدا شده است.

وی افزود: با انتقال سر تندیس به اداره میراث فرهنگی مسجدسلیمان تنه تندیس تاکنون سر از خاک در نیاورده شده است.

دبیر انجمن تاریانا اظهار داشت: از سوی دیگر اطلاعات ما حاکی از آن است که سازمان بازرسی کشور ذستور بررسی و پیگیری موضوع را صادر کرده است.

یکی از دلایل وقوع برخورد بیل میکانیکی با سرتندیس، تعریض جاده در مقابل موزه مردم شناسی مسجدسلیمان عنوان شده است.

شماری از باستان شناسان با توجه به شناخت خود از منطقه این سر تندیس را به دوره "الیمایی" همزمان با دوره فرمانروایی بزرگ اشکانیان نسبت می دهند.

دسته بندی: