گزارش تصویری از گلزاری در حمیدیه

تصاویری که مشاهده می کنید مربوط به یک مزرعه پرورش گل در حمیدیه خوزستان است. در این مزرعه به وسعت سه هکتار گل های شب بو سفید، صورتی، زرد، بنفش و قرمز کشت می شود. حمیدیه از خاک بسیار حاصل خیزی برخوردار است که عبور رودخانه کرخه از میان این شهر کشاورزی را در آن رونق داده است. به دلیل همین پتانسیل بخشی از سبزیجات و گل شب بو خوزستان در این منطقه تولید می شود. در استان خوزستان افزون بر شهرحمیدیه، شهرهای درفول، بهبهان و شوشتر از باغ گل برخوردارند

برای بارگذاری تصاویر صبور باشید
برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی و بزرگتر روی آنها کلیک کنید

باغ گل در حمیدیه خوزستان

باغ گل در حمیدیه خوزستان

باغ گل در حمیدیه خوزستان

باغ گل در حمیدیه خوزستان

باغ گل در حمیدیه خوزستان

باغ گل در حمیدیه خوزستان

باغ گل در حمیدیه خوزستان

باغ گل در حمیدیه خوزستان

باغ گل در حمیدیه خوزستان

باغ گل در حمیدیه خوزستان

باغ گل در حمیدیه خوزستان

باغ گل در حمیدیه خوزستان

باغ گل در حمیدیه خوزستان

باغ گل در حمیدیه خوزستان

باغ گل در حمیدیه خوزستان

باغ گل در حمیدیه خوزستان

باغ گل در حمیدیه خوزستان