میراث در خطر

خوزستان بهشت باستان‌شناسی ایران در سال 86 پر ازقصه های دردناک از تخریب و تهدید محوطه های مهم و تاریخی کشور چون چغازنبیل و ارجان بود.

کشف گنجینه رامهرمز مهمترین اتفاق در حوزه باستان شناسی استان خوزستان بود.استانی که بسیاری از باستان شناسان آن را بهشت باستان‌شناسی ایران می دانند و قید بسیاری به این دلیل است که برخی کرمان بویژه جیرفت را بهشت باستان‌شناسان می دانند.

البته خیلی زود دفتر این کشف بسته شد و شاید کمتر کسی یادش باشد که عملیات خاکبرداری شرکت آب و فاضلاب خوزستان در یک محوطه2500 ساله در رامهرمز در اردیبهشت سال 86 ، به کشف 600 قطعه و شی طلا، سفال، فلز، سنگ مرمر و بسیار آثار دیگر منجر شد. وجود پنج حلقه موسوم به قدرت در این گنیجنه از جمله نادرترین اتفاقات در دنیای باستان‌شناسی تا به امروز بود.

مطالعات "آرمان شیشه گر باستان‌‌شناس"، قدمت این اشیا را به 2600 تا 2700 سال پیش نسبت می داد. اما وجود چنین گنجینه‌ای هم باعث نشد تا ساخت و سازها در این منطقه کنار گذاشته شود و پس از بیرون کشاندن این گنجینه، لوله کشی‌ها توسط شرکت آب و فاضلاب انجام شد و پرونده این گنجینه برای همیشه بسته شد.

صفحه‌ها