ایستگاه‌های قطار شهری اهواز با نام‌های تاریخی نامگذاری خواهند شد

شوشان: سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان (تاریانا) گفت: پس از رایزنی ها و درخواست انجمن تاریانا با سازمان میراث فرهنگی، استانداری و قطار شهری قرار شد ایستگاه های قطار شهری با نام های تاریخی اهواز نامگذاری شوند.

مجتبی گهستونی در گفتگو با خبرنگار شوشان گفت: طی درخواستی که انجمن تاریانا از استانداری، سازمان میراث فرهنگی و سازمان قطار شهری اهواز داشته است از این سازمانها خواستار شدیم تا نام ایستگاه های قطار شهری با نام های تاریخی اهواز نامگذاری شوند که خوشبختانه با استقبال روبرو شده است.

وی افزود: نامهایی که برای این ایستگاه ها انتخاب شده اند از جمله اسامی تاریخی اهواز می باشند مانند: هرمز اردشیر، تاریانا، و چند نام دیگر که همگی در دوره های مختلف نام شهر اهواز بوده اند . این اقدام در جهت شناساندن سابقه تاریخی اهواز و اثبات تاریخ باستانی این شهر می باشد.

دسته بندی: