نقض قانون از سوی شرکت برق و اداره میراث فرهنگی در ایوان کرخه شوش

ایوان کرخهسخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان از جدید ترین تخریب و تعرض به محوطه باستانی ایوان کرخه خبر داد.

مجتبی گهستونی با اشاره به اینکه تخریب در ایوان کرخه در کنار کشت اراضی و حفاری های غیر مجاز ، اینبار شکل دیگری به خود گرفته است گفت: شرکت توزیع برق شوش از اسفندماه 1378 تا نیمه اول فروردین 1388 اقدام به نصب 60 پایه برق در عرصه محوطه باستانی ایوان کرخه نموده است. این اقدام اداره برق که با سکوت اداره میراث فرهنگی شوش همراه بوده است به خاطر تعرض به ایوان کرخه ، حفاری غیر مجاز و تخریب ، تخلف آشکار از قوانین حمایتی از محوطه های باستانی محسوب می شود و پشت پا زدن به قانون است.

نایب رییس انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان افزود: کاشت پایه های برق که منجر به حفاری برای پی کنی شده است با اطلاع اداره میراث فرهنگی شوش در بخش فتح المبین این شهرستان صورت گرفته است که سکوت این ادره برای نصب دکل های برق که می توانست با انجام کار کارشناسی در خارج از عرصه باشد به معنای رضایت اداره میراث فرهنگی شوش است.

ایوان کرخهوی اظهار داشت: ایوان کرخه محوطه یی تاریخی ساسانی می باشد که در سال 1310 به شماره 47 ثبت گردید و در صورتی که بحث ثبت جهانی شوش مطرح گردد یکی از موانع این ثبت جهانی وجود پایه های برق خواهد بود.

این فعال حوزه میراث فرهنگی تصریح کرد: تخریب و حفاری غیر مجاز در محوطه ایوان کرخه به قدری زیاد است که پیش تر انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان ودیگر فعالان با نامه نگاری ، نسبت به تخریب ایوان کرخه به رییس جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی کشور گوشزد کرده بودند.

گهستونی با اشاره به نامه استانداری خوزستان برای جلوگیری از تعرض به اماکن باستانی بیان کرد: با پیگیری هایی که از سوی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان به عمل آوردیم متوجه شدیم که نامه یی از سوی معاون فنی استانداری خوزستان به دستگاههای دولتی ارسال شده است که انجام هرگونه ساخت و ساز در اماکن باستانی بدون استعلام از سازمان میراث فرهنگی ممنوع شده است که البته در پیوست این نامه به نام آثار و اماکن ثبت شده اشاره یی نشده است.

وی تاکید کرد: اگر چه شرکت توزیع نیروی برق خوزستان برای هدر رفت سرمایه های استانی از اجرای هرگونه پروژه یی که معارض داشته باشد خودداری می کند اما این اقدام شرکت برق که با سکوت چند باره میراث فرهنگی برای جلوگیری از تخریب در محوطه های باستانی ایوان کرخه صورت گرفته ضربه مهلکی است که در صورت بی توجهی غیر قابل جبران خواهد بود.

سوژه: 
دسته بندی: